Om GfK
GfK står för Growth from Knowledge och är ett av världens största undersökningsföretag som bedriver marknadsstudier inom flera olika områden i mer än 100 länder. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Lund samt ett filialkontor i Stockholm.

GfK Sverige har mer än 40 års erfarenhet på den svenska marknaden. Tillsammans med våra uppdragsgivare, utformar vi undersökningar och tar fram relevant marknadsinformation. Vi utför telefonintervjuer, gruppdiskussioner, personliga intervjuer, internetundersökningar och postala undersökningar. Vi har även handelspaneler, internetpaneler och konsumentpaneler.

Våra konsumentpaneler representerar ett minisverige och ger svar på frågor om vem som handlar, vad man handlar och när man handlar. Utifrån dessa huvudfrågor, analyserar vi konsumentbeteenden och kan följa trender på olika marknader.

Läs mer om våra konsumentpaneler här.