Villkor
- Du kan när som helst avanmäla dig från panelen. Poängen du har tjänat, ligger kvar 3 månader efter att du har avanmält dig.
- Vi har rätt att avanmäla den som inte uppfyller våra registreringskrav eller som på något sätt missbrukar sitt medlemskap.

- Man får endast vara med i en av våra konsumentpaneler åt gången.

Sekretess
GfK förbinder sig till GDPR (dataskyddsförordningen), vilket försäkrar att personuppgifter är skyddade. All information vi har är sekretessbelagd och registreras endast hos oss på GfK. Du är alltid anonym mot våra uppdragsgivare.

Våra uppdragsgivare kan vara forskare vid något universitet eller tillverkare av produkter och tjänster. De tittar t.ex. på prisutveckling över flera år och hur konsumtionsmönster förändras över tiden. De får analyserade och kontrollerade uppgifter från oss, där hushållens inköp registreras anonymt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra paneler. Klicka här för att se våra kontaktuppgifter.